لطفاً با دقت مطالعه فرمایید.
روند همکاری با اهواز وب :
۱- مراجعه شما همکاران محترم به شرکت ها و کسبه معتبر جهت مذاکرات اولیه و پذیرش کار از طرف شرکت ها
۲- تایید قیمت توسط مشتری
۳- دریافت مشخصات اولیه جهت طراحی سایت
۴- تحویل مستندات به اهواز وب
۵- طراحی سایت توسط اهواز وب
۶- تماس با مشتری توسط اهواز وب و هماهنگی های پایان کار و تایید طرح سایت و تسویه اهواز وب با مشتری
۷- پایان کار و تسویه کار با شما

توجه : استخدام محدودیت جغرافیایی نداشته و همکاران ما می توانند از تمامی نقاط استان یا کشور باشند.

خواهشمند است در صورت موافقت با روند فوق نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • نام دورهمدت ( ساعت )سال 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام دورهمدت ( ساعت )سال 
    افزودن یک ردیف جدید
  •   محل اشتغال قبلی  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه  مدت اشتغال  نوع شغل  حقوق دریافتی  علت ترک کار 
    افزودن یک ردیف جدید
Menu